Vážení obchodní přátelé, omluvte prosím možnou dočasnou nedostupnost některých odkazů. V průběhu následujících dní bude probíhat údržba webových stránek. V případě nenalezení některých položek nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech či emailu: obchod@vyza.cz Děkujeme.

Hasící přístroje

Hasící přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je vybaven zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti.

 Třídy požáru dle ČSN EN 2:

  • Třída A - požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.;
  • Třída B - požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.;
  • Třída C - požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík;
  • Třída D - požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík;
  • Třída F - požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Nezapomeňte!

Zásah proti ohni provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od krajeHasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po KAŽDÉM použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění

Kontrola hasících přístrojů se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla  1x ročně odbornou firmou.

 
219
22000121922000
Značky

Stránka 1 z 3 - 25 položek celkem

Stránka 1 z 3 - 25 položek celkem